אודות עורכת דין עדנה שקל

תמונת פרופיל - עו
עו”ד עדנה שקל

עו”ד עדנה שקל הינה בוררת ומגשרת מנוסה וותיקה בתחומים משפט אזרחי-מסחרי, חוזים, מקרקעין ועוד. עורכת דין שקל מונתה מעת לעת כבוררת מטעם לשכת עורכי הדין החל משנת 1996, וכמגשרת – על ידי בתי המשפט השלום והמחוזי. כמו כן, כיהנה עו”ד עדנה שקל כחברת ועדת הערר לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ”ט-1969. בנוסף, כיהנה כשופטת בבית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין וכדירקטורית בחברות ממשלתיות (ב.ס.ס.ח – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע”מ והחברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע”מ). 

ייפוי כוח מתמשך: עורכת דין עדנה שקל מוסמכת בעריכת ייפוי כוח  מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962. ייפוי כוח מתמשך מהווה כלי עוצמתי לכל אדם, חלופה לאפוטרופסות, וחשוב שגם אדם עם מוגבלות כלשהי ייתן דעתו על הפעלת כלי זה על מנת ליהנות מיתרונותיו. מסמך ייפוי כוח מתמשך מעניק לאדם את השליטה על חייו גם אם יאבד את כשירותו להחליט החלטות, כי הוא מאפשר לאדם לקבוע מי יפעל בשמו וכן לתת הוראות בקשר לניהול ענייניו הרפואיים, האישיים והרכושיים אם חלילה לא יהיה מסוגל עוד לעשות כן בעצמו. 

התיקון משנת 2016 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות חולל מהפכה משפטית בתחום האפוטרופסות והעניק לכל אדם את האפשרות לקבוע בעצמו את גורלו באמצעות קביעה מראש מי ימונה על ענייניו במקרה שהוא יזדקק לסיוע בקבלת החלטות. התיקון לחוק סלל, אפוא, דרך לחלופה לאפוטרופסות המותירה בידי האדם את הבחירה והשליטה, שומרת על כבודו ומגנה על האוטונומיה שלו גם בשעות משבר שבהן חדל מלהיות כשיר לנהל את חייו באופן עצמאי, וכל זאת הודות להוראות שהוא נתן מראש במסמך ייפוי כוח מתמשך בעודו צלול וכשיר. 

פסיכיאטריה ומשפט: עורכת דין עדנה שקל הנה מן המשפטנים הפעילים בתחום משפט ופסיכיאטריה, והיא עוסקת בנקודות ההשקה בין המשפט לבריאות הנפש ומנהלת פעילות עניפה בתחום. בנוסף, היא גם מכהנת כיו”ר ועדה פסיכיאטרית מחוזית לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ”א-1991. הוועדה אמונה על החלטות בנושא אשפוז כפוי (בין אם מכוח הוראה של הפסיכיאטר המחוזי, ובין אם מכוח צו שיפוטי), והיא מכריעה בעררים המוגשים על הוראות הפסיכיאטר המחוזי לאשפז בכפיה, בבקשות להאריך תקופת אשפוז כפוי, בבקשות לחלופות אשפוז ועוד. 

ועדת פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומשפט: עו”ד עדנה שקל יזמה והקימה את ועדת פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומשפט, שנוסדה לראשונה במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בשנת 2015. מאז הקמתה ועד היום עומדת עו”ד עדנה שקל בראשות הוועדה ושוקדת על בניית שיח גישורי יעיל גם בנושאים שנויים במחלוקת לשם קידום מטרות הוועדה. ועדת פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומשפט של מחוז תל אביב פועלת להגנה על זכויות נכי הנפש בישראל, וחותרת להרחבתן ולקידומן, על ידי ניהול הידברות בינתחומית ושיח פורה ומעמיק בין מומחים מובילים מעולמות המשפט ובריאות הנפש. הוועדה מקיימת כינוסים מקצועיים בריכוזה האקדמי של עו”ד עדנה שקל אשר גם מעלה על סדר היום סוגיות מרכזיות המצויות בנקודות ההשקה של העולמות.

עו"ד עדנה שקל

אודות עו"ד ונוטריון -
עדנה שקל

נגישות